hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Ljudski resursi

Uvod

Aplikacija za upravljanje ljudskim resursima namijenjena je evidenciji podataka o zaposlenicima i/ili vanjskim suradnicima te radnom vremenu. Nezaobilazni je alat svakom poduzeću ili instituciji koja želi efikasno voditi evidenciju o svojim zaposlenicima.

Temelj aplikacije za upravljanje ljudskim resursima je evidencija raznih podataka o zaposlenicima, tj. vanjskim suradnicima u organizaciji: matični podaci, adrese, kontakt podaci, radne dozvole, završena obrazovanja, prijašnja zaposlenja i slično. Nadalje, vrlo bitan element aplikacije je evidencija o radnom vremenu radnika, prema vrsti radnog vremena (redovan rad, godišnji odmor, bolovanje i sl.) te komentarima o odrađenom poslu, mogućim problemima i td.

Izvještajni modul aplikacije omogućuje brze informacije o odrađenim satima i poslu po radnicima, projektima i organizacijskim jedinicama.

Kratki opis

Adeo™ Ljuski resursi sastavni je dio Adeo™ ERP sustava, ali može funkcionirati i kao samostalna aplikacija. Razvijena je na Adeo™ frameworku, čime je osigurana potpuna troslojna arhitektura:

Aplikacija je u potpunosti usklađena s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 66/10).