hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Planiranje nabave

Uvod

Aplikacija Adeo™ Planiranje nabave nastala je na temelju aplikacije Adeo™ Financije, na način da je specijalizirana za brzo i učinkovito praćenje postupaka planiranja i realizacije nabave.

Kratki opis

Adeo™ Planiranje nabave razvijeni su na Adeo™ frameworku, čime je osigurana potpuna troslojna arhitektura:

Aplikacija je u potpunosti usklađena sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 110/07) te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 125/08).