hrvatski | english

Neoinfo

KONTAKT

Neoinfo d.o.o. za informatiku, trgovinu i usluge

 • Adresa - VMD kvart, neboder, 10. kat,
  Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb
 • E-mail - info@neoinfo.hr
 • Telefon/faks - 01 / 660 38 21
 • Matični broj - 2125170
 • OIB - 62453877529
 • PDV ID - HR62453877529
 • Poslovna banka - Raiffeisen bank Austria d.d. Zagreb
 • Žiro račun - 2484008-1103825652
 • IBAN - HR9024840081103825652
 • SWIFT - RZBH HR 2X
 • Direktori: Ivan Vidović, Igor Vukmirović
 • Neoinfo d.o.o. upisan je u trgovački registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem (MBS): 080578203
 • Temeljni kapital tvrtke: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti u novcu.

Prodaja

Podrška korisnicima

 • Mail - podrska@neoinfo.hr
 • Telefon - 060 574 574
 • Cijena - 3,49 kn/min za pozive iz fiksnih mreža; 4,78 kn/min za pozive iz mobilnih mreža