hrvatski | english

Neoinfo

KONTAKT

Neoinfo d.o.o. za informatiku, trgovinu i usluge

Prodaja

 • Maloprodajna poslovnica - Središće, Ulica Ivana Šibla 15, II. kat, 10000 Zagreb, Croatia
 • Mail - prodaja@neoinfo.hr
 • Telefon - 095 / 44 22 443

Podrška korisnicima

Podaci o poduzeću

 • Adresa sjedišta - Trg Drage Iblera 7, 10000 Zagreb
 • E-mail - info@neoinfo.hr
 • Matični broj - 2125170
 • OIB - 62453877529
 • PDV ID - HR62453877529
 • Poslovna banka - Raiffeisen bank Austria d.d. Zagreb
 • Žiro račun - 2484008-1103825652
 • IBAN - HR9024840081103825652
 • SWIFT - RZBH HR 2X
 • Direktori: Ivan Vidović, Igor Vukmirović, Jakov Kondža
 • Neoinfo d.o.o. upisan je u trgovački registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem (MBS): 080578203
 • Temeljni kapital tvrtke: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti u novcu.