hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Evidencija radnog vremena

Uvod

Aplikacija Adeo™ Evidencija radnog vremena nastala je na temelju aplikacije Adeo™ Ljudski resursi, na način da je specijalizirana za brzu i učinkovitu evidenciju radnog vremena radnika i/ili vanjskih suradnika.

Kratki opis

Adeo™ Evidencija radnog vremena razvijena je na Adeo™ frameworku, čime je osigurana potpuna troslojna arhitektura:

Aplikacija je u potpunosti usklađena s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 66/10).