hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Upravljanje proizvodnjom

Uvod

Aplikacija za upravljanje proizvodnjom zanimljiva je poduzećima koje u sklopu svog poslovanja imaju proizvodni proces – transformaciju materijala i/ili poluproizvoda u druge poluproizvode ili gotove proizvode. Kao i kod skladišnog poslovanja, osnovna je zadaća pri upravljanju proizvodnjom kontrola stanja na skladištu, ali uz jednu bitnu razliku: kod proizvodnog procesa dolazi do tranformacije određene količine ulaznog materijala u određenu količinu izlaznih proizvoda ili poluproizvoda. Prilikom ove transformacije moguć je i gubitak određenog dijela sirovine zbog prirode proizvodnog procesa, a koji se također mora evidentirati.

Preduvjet za upravljanje proizvodnjom kvalitetna je definicija proizvodnih tehnologija (u manjim manufakturama, osobito ugostiteljstvu, poznate i kao normativi). Tehnologijom je definirano točno koliko kojeg materijala (sirovine ili poluproizvoda) je potrebno za proizvodnju koliko izlaznog poluproizvoda ili proizvoda. Također, tehnologijom je definiran postotak ili količina otpada koji u proizvodnom procesu nastaje.

Osnovni dokument kod upravljanja proizvodnjom je radni nalog. Za svaki radni nalog definirana je, prije svega, tehnologija koja će se koristiti te koliko proizvoda će se radnim nalogom napraviti. Također, potrebno je definirati ulazno skladište, s kojeg će se uzimati materijal za proizvodnju, te izlazno skladište, na koje će se deponirati rezultati proizvodnog procesa. Prilikom odjave radnog naloga aplikacija sama računa koliko je utrošeno materijala, uz uračnat otpad. Također, za radni nalog se, opcionalno, mogu vezati različiti vezani troškovi te rad radnika.

Evidencija radnih naloga, zajedno sa funkcionalnosti evidencije skladišnog poslovanja, čini temelj za uspješno upravljanje proizvodnjom.

Kratki opis

Adeo™ Upravljanje proizvodnjom sastavni je dio Adeo™ ERP sustava, ali može funkcionirati i kao samostalna aplikacija. Razvijena je na Adeo™ frameworku, čime je osigurana potpuna troslojna arhitektura: