hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Urudžbeni zapisnik

Uvod

Adeo™ Urudžbeni zapisnik nastao je kao klijent za Adeo™ DMS – Sustav za upravljanje dokumentima, prilagođen za brz i učinkovit rad s predmetima i aktima u poduzećima, ustanovama ili tijelima državne uprave.

Kratki opis

Adeo™ Urudžbeni zapisnik razvijen je na Adeo™ frameworku, čime je osigurana potpuna trosloja arhitektura:

Za pohranu podataka Adeo™ Urudžbeni zapisnik koristi Adeo™ DMS – Sustav za upravljanje dokumentima, čime je osigurana kompatibilnost sa CMIS standardom.

Aplikacija je u potpunosti usklađena s Uredbom o uredskom poslovanju (NN 7/09).