hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Evidencija radnog vremena

Funkcionalnosti

 • Unos, pregled, promjena i brisanje podataka o zaposlenicima i/ili vanjskim suradnicima:
  • Ime i prezime radnika, ime oca, spol, djevojačko prezime
  • OIB, JMBG
  • Datum i mjesto rođenja
  • Evidencija organizacijskih jedinica kojima radnik pripada
  • Evidencija projekata na kojima radnik radi
  • Neograničen broj adresa:
   • Ulica i kućni broj, mjesto, država
   • Je li adresa prebivališta, boravišta, za slanje pošte
  • Neograničen broj kontakata:
   • Broj telefona, mobitela, faxa, e-mail adrese
 • Unos, pregled, promjena i brisanje radnih sati sa svojim atributima:
  • Radnik za kojeg su vezani radni sati
  • Projekt uz kojeg su vezani radni sati
  • Vrsta vremenskog perioda (redovni rad, prekovremeni rad, bolovanje, godišnji odmor)
  • Datum (ili raspon datum) te vrijeme (ili raspon vremena) na koje se odnosi unos radnih sati
  • Ukupan broj sati
  • Opis
 • Definicijski moduli: vrste vremenskog perioda
 • Izvještaji: radni sati