hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Planiranje nabave

Funkcionalnosti

 • Unos, pregled, promjena i brisanje postupaka nabave sa svojim atributima:
  • Datum, broj, redni broj, vrsta postupka nabave
  • Valuta iznosa predmeta nabave i tečaj prema domicilnoj valuti
  • Ukupni neto iznos postupka nabave, ukupni popust, PDV i dodatni porez, ukupni iznos postupka nabave
  • Unos, pregled, promjena i brisanje predmeta nabave sa svojim atributima:
   • Vrsta predmeta nabave
   • Proizvod/usluga iz kataloga
   • Jedinična cijena, količina i jedinica mjere
   • Neto iznos u stranoj valuti, neto iznos u domicilnoj valuti, popust, postotak i iznos PDV-a, postotak i iznos dodatnog poreza, ukupni iznos
   • Opis stavke
 • Unos, pregled, promjena i brisanje ugovora sa svojim atributima:
  • Datum, broj, redni broj, vrsta ugovora
  • Partner s kojim je sklopljen ugovor
  • Postupak nabave za koji je vezan ugovor
  • Valuta iznosa na ugovoru i tečaj prema domicilnoj valuti
  • Ukupni neto iznos ugovora, ukupni popust, PDV i dodatni porez, ukupni iznos ugovora
  • Unos, pregled, promjena i brisanje stavki ugovora sa svojim atributima, ukoliko je ugovor za nabavu robe:
   • Vrsta stavke ugovora
   • Proizvod/usluga iz kataloga
   • Jedinična cijena, količina i jedinica mjere
   • Neto iznos u stranoj valuti, neto iznos u domicilnoj valuti, popust, postotak i iznos PDV-a, postotak i iznos dodatnog poreza, ukupni iznos
   • Opis stavke
 • Unos, pregled, promjena i brisanje narudžbenica sa svojim atributima:
  • Datum, broj, redni broj, vrsta narudžbenice
  • Partner od kojeg se naručuje roba
  • Ugovor ili postupak nabave za koji je vezana narudžbenica
  • Valuta iznosa na narudžbenici i tečaj prema domicilnoj valuti
  • Ukupni neto iznos narudbženice, ukupni popust, PDV i dodatni porez, ukupni iznos ugovora
  • Unos, pregled, promjena i brisanje stavki narudžbenice sa svojim atributima:
   • Vrsta stavke narudžbenice
   • Proizvod/usluga iz kataloga
   • edinična cijena, količina i jedinica mjere
   • Neto iznos u stranoj valuti, neto iznos u domicilnoj valuti, popust, postotak i iznos PDV-a, postotak i iznos dodatnog poreza, ukupni iznos
   • Opis stavke
 • Definicijski moduli: proizvodi/usluge, porezi, tečajna lista