hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Udruga

Funkcionalnosti

 • Unos, pregled, promjena i brisanje podataka u registru članova udruge (fizičkih osoba):
  • Ime i prezime člana, ime oca, spol, djevojačko prezime
  • OIB, JMBG
  • Narodnost, državljanstvo
  • Datum i mjesto rođenja
  • Neograničen broj adresa:
   • Ulica i kućni broj, mjesto, država
   • Je li adresa prebivališta, boravišta, za slanje pošte
  • Neograničen broj kontakata:
   • Broj telefona, mobitela, faxa, e-mail adrese
  • Informacije o zaduženim članarinama i plaćanjima istih
  • Informacije o izdanim priznanjima i postignućima
  • Informacije o prisustvima aktivnostima udruge
  • Neograničen broj dokumenata vezanih za člana, uz privitak digitalnih zapisa istih
  • Napomene
 • Unos, pregled, promjena i brisanje podataka u registru poduzeća/ustanova registriranih u udruzi (pravnih osoba):
  • Naziv poduzeća/ustanove
  • OIB, matični broj (MB)
  • Vrsta poduzeća/ustanove
  • Neograničen broj organizacijskih jedinica unutar poduzeća/ustanove
  • Neograničen broj bankovnih računa
  • Neograničen broj radnika u poduzeću/ustanovi
  • Neograničen broj adresa:
   • Ulica i kućni broj, mjesto, država
   • Je li adresa prebivališta, boravišta, za slanje pošte
  • Neograničen broj kontakata:
   • Broj telefona, mobitela, faxa, e-mail adrese
  • Napomene
 • Procedura za zaduživanje članarina za proizvoljno poslovno razdoblje, prema definiranim razredima članarina
 • Procedura za automatsko generiranje i ispis potvrda i rješenja na temelju predložaka i podataka u aplikaciji
 • Pregled zaduženih članarina
 • Unos, pregled, promjena i brisanje tečajeva u organizaciji udruge:
  • Naziv aktivnosti
  • Datum i mjesto održavanja
  • Tema aktivnosti
  • Iznosi kotizacija
  • Evidencija sudionika uz naznaku visine kotizacije
 • Definicijski moduli: vrste članarina, funkcije u udruzi