hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Odvjetnički ured

Funkcionalnosti

 • Unos, pregled, promjena i brisanje sudskih predmeta sa svojim atributima:
  • Datum, interni broj predmeta i broj predmeta na sudu, vrsta predmeta
  • Stranka i suprotna strana, odvjetnička kuća i odvjetnik suprotne strane
  • Nadležni sud i sudac
  • Vrijednost sudskog predmeta, vrijednost rente
  • Status predmeta, opis
  • Unos, pregled, promjena i brisanje akata na predmetu sa svojim atributima:
   • Vrsta i datum dokumenta
   • Pošiljatelj, datum i mjesto nastanka, vrsta dostave (za ulazne akte)
   • Primatelj (za izlazne akte)
   • Opis akta
 • Mehanizam generiranja akata iz predložaka
 • Pridjeljivanje digitalnog zapisa dokumenta za ulazne akte
 • Unos, pregled, promjena i brisanje ročišta sa svojim atributima:
  • Predmet za koji je ročište vezano
  • Datum i vrijeme početka ročišta
  • Sud i soba u kojoj se održava ročište
  • Odvjetnik koji će prisustvovati ročištu
 • Pregledni prikaz ročišta u obliku kalendarske kontrole
 • Unos, pregled, promjena i brisanje vještačenja sa svojim atributima:
  • Predmet za koji je vještačenje vezano
  • Datum vještačenja
  • Vještak
  • Digitalni zapis dokumenta
 • Pridjeljivanje digitalnog zapisa dokumenta za vještačenje
 • Unos, pregled, promjena i brisanje troškova i nagrada vezanih zapredmet
 • Unos, pregled, promjena i brisanje izlaznih računa i ponuda sa svojim atributima:
  • Datum, broj, redni broj, vrsta računa
  • Partner kojem se račun fakturira
  • Valuta iznosa na računu i tečaj prema domicilnoj valuti
  • Datum isporuke i dospijeća
  • Opis računa, napomena na ispisu
  • Ukupni neto iznos računa u stranoj valuti, ukupni neto iznos u domicilnoj valuti, ukupni popust, PDV i dodatni porez, ukupni iznos računa
  • Unos, pregled, promjena i brisanje stavki računa sa svojim atributima:
   • Vrsta stavke računa
   • Neto iznos stavke u stranoj valuti, neto iznos u domicilnoj valuti, popust, postotak i iznos PDV-a, postotak i iznos dodatnog poreza, ukupni iznos
   • Opis stavke
 • Ispis izlaznih ponuda i računa
 • Mehanizam generiranja izlaznih računa iz troškova pridijeljenih predmetu, uz automatsko računanje iznosa prema cjeniku Hrvatske odvjetničke komore
 • Definicijski moduli: stranke, suci i sudovi, odvjetničke kuće i odvjetnici, vrste predmeta, akata, sudova, ročišta, vještačenja, odvjetničke tarife, porezi
 • Izvještaji: pregled ročišta, predmeta, vještačenja, nagrada i naknada za troškove