hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Komora

Funkcionalnosti

 • Unos, pregled, promjena i brisanje podataka u registru članova komore (fizičkih osoba):
  • Ime i prezime člana, ime oca, spol, djevojačko prezime
  • OIB, JMBG
  • Narodnost, državljanstvo
  • Datum i mjesto rođenja, datum i mjesto smrti, datum mirovine
  • Nadležno područno sjedište, razred člana
  • Neograničen broj adresa:
   • Ulica i kućni broj, mjesto, država
   • Je li adresa prebivališta, boravišta, za slanje pošte
  • Neograničen broj kontakata:
   • Broj telefona, mobitela, faxa, e-mail adrese
  • Informacije o školovanju:
   • Vrsta školovanja, stečena stručna sprema
   • Broj uvjerenja o završetku, datum i mjesto izdavanja
  • Informacije o zaposlenju:
   • Vrta zaposlenja, datum početka i završetka zaposlenja
   • Poduzeće, organizacijska jedinica, radno mjesto
   • Broj i datum ugovora o radu
   • Dnevno, tjedno i/ili mjesečno radno vrijeme
   • Je li staž u struci, je li staž s uvećanim trajanjem
   • Staž (u godinama, mjesecima i danim)
   • Opis
  • Informacije o zaduženim članarinama i plaćanjima istih
  • Informacije o izdanim odobrenjima za samostalni rad (licence)
  • Informacije o pohađanim tečajevima u organizaciji komore
  • Neograničen broj dokumenata vezanih za člana, uz privitak digitalnih zapisa istih
  • Napomene
 • Unos, pregled, promjena i brisanje podataka u registru poduzeća/ustanova registriranih u komori (pravnih osoba):
  • Naziv ustanove
  • OIB, matični broj (MB)
  • Vrsta poduzeća/ustanove
  • Neograničen broj organizacijskih jedinica unutar poduzeća/ustanove
  • Neograničen broj bankovnih računa
  • Neograničen broj radnika u poduzeću/ustanovi
  • Neograničen broj adresa:
   • Ulica i kućni broj, mjesto, država
   • Je li adresa prebivališta, boravišta, za slanje pošte
  • Neograničen broj kontakata:
   • Broj telefona, mobitela, faxa, e-mail adrese
  • Napomene
 • Procedura za zaduživanje članarina za proizvoljno poslovno razdoblje, prema definiranim razredima članarina
 • Procedura za automatsko izdavanje i ispis odobrenja za samostalni rad (licenci)
 • Procedura za automatsko generiranje i ispis potvrda i rješenja na temelju predložaka i podataka u aplikaciji
 • Pregled zaduženih članarina
 • Unos, pregled, promjena i brisanje tečajeva u organizaciji komore:
  • Naziv tečaja
  • Datum i mjesto održavanja
  • Broj dodijeljenih bodova sudionicima
  • Tema tečaja
  • Iznosi kotizacija za sudjelovanje na tečaju
  • Evidencija sudionika na tečaju, uz naznaku visine kotizacije i broja dodijeljenih bodova
 • Definicijski moduli: razredi članova, područna sjedišta, vrste članarina, funkcije u komori