hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Financije

Funkcionalnosti

 • Unos, pregled, promjena i brisanje ulaznih i izlaznih računa i ponuda sa svojim atributima:
  • Datum, broj, redni broj, vrsta računa
  • Partner kojem se račun fakturira
  • Valuta iznosa na računu i tečaj prema domicilnoj valuti
  • Datum isporuke i dospijeća
  • Opis računa, napomena na ispisu
  • Ukupni neto iznos računa u stranoj valuti, ukupni neto iznos u domicilnoj valuti, ukupni popust, PDV i dodatni porez, ukupni iznos računa
  • Unos, pregled, promjena i brisanje stavki računa sa svojim atributima:
   • Vrsta stavke računa
   • Neto iznos stavke u stranoj valuti, neto iznos u domicilnoj valuti, popust, postotak i iznos PDV-a, postotak i iznos dodatnog poreza, ukupni iznos
   • Opis stavke
 • Ispis izlaznih ponuda i računa
 • Pridjeljivanje digitalnog zapisa dokumenta za ulazne ponude i račune
 • Unos, pregled, promjena i brisanje bankovnih izvoda i prometa blagajne sa svojim atributima:
  • Datum, broj, redni broj, vrsta izvoda
  • Bankovni račun na koji se izvod odnosi
  • Valuta iznosa na izvodu i tečaj prema osnovnoj valuti
  • Raspon datuma prometa na izvodu
  • Početno stanje, suma uplata i isplata, završno stanje
  • Opis izvoda
  • Unos, pregled, promjena i brisanje stavki izvoda sa svojima atributima:
   • Vrsta stavke
   • Iznos u stranoj valuti, iznos u domicilnoj valuti
   • Partner, vezani dokument
   • Opis stavke
 • Automatski uvoz izvoda u FINA-inom formatu
 • Unos, pregled, promjena i brisanje postupaka nabave sa svojim atributima:
  • Datum, broj, redni broj, vrsta postupka nabave
  • Valuta iznosa predmeta nabave i tečaj prema domicilnoj valuti
  • Ukupni neto iznos postupka nabave, ukupni popust, PDV i dodatni porez, ukupni iznos postupka nabave
  • Unos, pregled, promjena i brisanje predmeta nabave sa svojim atributima:
   • Vrsta predmeta nabave
   • Proizvod/usluga iz kataloga
   • Jedinična cijena, količina i jedinica mjere
   • Neto iznos u stranoj valuti, neto iznos u domicilnoj valuti, popust, postotak i iznos PDV-a, postotak i iznos dodatnog poreza, ukupni iznos
   • Opis stavke
 • Unos, pregled, promjena i brisanje ugovora sa svojim atributima:
  • Datum, broj, redni broj, vrsta ugovora
  • Partner s kojim je sklopljen ugovor
  • Postupak nabave za koji je vezan ugovor
  • Valuta iznosa na ugovoru i tečaj prema domicilnoj valuti
  • Ukupni neto iznos ugovora, ukupni popust, PDV i dodatni porez, ukupni iznos ugovora
  • Unos, pregled, promjena i brisanje stavki ugovora sa svojim atributima, ukoliko je ugovor za nabavu robe:
   • Vrsta stavke ugovora
   • Proizvod/usluga iz kataloga
   • Jedinična cijena, količina i jedinica mjere
   • Neto iznos u stranoj valuti, neto iznos u domicilnoj valuti, popust, postotak i iznos PDV-a, postotak i iznos dodatnog poreza, ukupni iznos
   • Opis stavke
 • Unos, pregled, promjena i brisanje narudžbenica sa svojim atributima:
  • Datum, broj, redni broj, vrsta narudžbenice
  • Partner od kojeg se naručuje roba
  • Ugovor ili postupak nabave uz koji je vezana narudžbenica
  • Valuta iznosa na narudžbenici i tečaj prema domicilnoj valuti
  • Ukupni neto iznos narudbženice, ukupni popust, PDV i dodatni porez, ukupni iznos ugovora
  • Unos, pregled, promjena i brisanje stavki narudžbenice sa svojim atributima:
   • Vrsta stavke narudžbenice
   • Proizvod/usluga iz kataloga
   • Jedinična cijena, količina i jedinica mjere
   • Neto iznos u stranoj valuti, neto iznos u domicilnoj valuti, popust, postotak i iznos PDV-a, postotak i iznos dodatnog poreza, ukupni iznos
   • Opis stavke
 • Definicijski moduli: proizvodi/usluge, banke, porezi, tečajna lista
 • Izvještaji: pregled računa, računi prema osobi koja ih je fakturirala, PDV u računima