hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ FW – Framework za razvoj aplikacija

Funkcionalnosti

 • Omogućuje razvoj aplikacija opisujući funkcionalnosti deklarativnim XML datotekama, unutar Visual Studio™ razvojne okoline, koristeći jednostavni editor.
 • Zajedničke temeljne funkcionalnosti za sve aplikacije na Adeu
  • Autentikacija korisnika
  • Autorizacija korisnika
  • Caching, logging, exceptinon handling
 • Podatkovni sloj:
  • U XML datoteci se na jedinstven način opisuje koje podatke aplikacija mora prikazati ili ponuditi korisniku za unos, promjenu ili brisanje
  • Nakon toga dostupan je širok spektar komponenti koje razumiju taj opis i „prevode“ ga računalu:
   • Komponenta za pristup SQL bazi podataka
   • Komponenta za pristup Adeo™ DMS-u, izravno li preko web-servisa
   • Komponenta za pristup bilo kojem CMIS kompatibilnom DMS sustavu (Alfresco, Documentum, FileNet, SharePoint)
   • Komponenta za pristup bilo kojoj XML datoteci
 • Sloj poslovne logike:
  • Potpuno enkapsuliran pomoću workflowa implementiranih u Windows Workflow Foundation
  • Omogućuje programerima standardnu paradigmu za razvoj sloja poslovne logike (objektno orijentirani jezik, Microsoft .NET)
  • Osigurava troslojnu aritekturu – workflowi su potpuno odvojeni od prezentacijskog i podatkovnog sloja
 • Prezentacijski sloj:
  • Generiranje ASP.NET Web, Windows Client-Server i/ili Google Android aplikacije te izvještaja ili grafikona iz jednog te istog skupa opisnih XML datoteka.
  • S obzirom na to da se koristeći Adeo programira deklarativno, programer ne mora znati programski jezik niti detalje sustava za koji razvija aplikaciju. On mora samo znati što aplikacija mora raditi, ne mora znati kako se to radi u ASP.NET-u, a kako u Windows formama.
  • Širok skup dostupnih komponenti za korisničko sučelje:
   • Tablice za prikaz linearnih i stablastih struktura sa mnoštvom mogućnosti (izvoz u PDF, Word, Excel, grupiranje redaka, biranje kontrola, filtriranje, agregatne funkcije nad podacima)
   • Organizator za prikaz termina u dnevnom, tjednom ili mjesečnom prikazu
   • Prozori, splitter, accordion
   • Komponente za unos podatka (unos teksta, brojeva, odabir iz listi vrijednosti, predlaganje unosa, odabir datuma, boja...)
   • Komponente za prikaz grafikona i izvještaja. Naravno, koje podatke i na koji način grafikoni i izvještaji prikazuju, također je opisano u deklarativnim XML datotekama.